Officers and Commitee Members in 2017

President and Vice President

President
Tomohide NATSUAKI
Vice President
Yasuyuki KUBO

Councilors (◎The board of councilors-at-large)

Hokkaido division
◎Norio KONDO
Chikara MASUTA
Tetsuo MAOKA
Tohoku division
◎Teruo SANO
Hideki TAKAHASHI
Nobuyuki YOSHIKAWA
Kiyoshi ISHIGURO
North-Kanto division
◎Tomohide NATSUAKI
◎Shinya TSUDA
Katsumi AKUTSU
Seiya TSUSHIMA
Akio NAKAGAWA
Ken WATANABE
Takayuki AOKI
Toyozo SATO
South-Kanto division
◎Shigetou NAMBA
◎Tsutomu ARIE
Kazuyuki HIRATSUKA
Masashi UGAKI
Keiko NATSUAKI
Hiromitsu NEGISHI
Tohru TERAOKA
Shigeru KUWATA
Hiroshi HAMAMOTO
Nobuhiro KITA
Chubu division
◎Koji KAGEYAMA
Yuichi TAKIKAWA
Kazuhito KAWAKITA
Susumu TAKAMATSU
Takashi TSUGE
Toshiyuki MORIKAWA
Kinki division
◎Tetsuro OKUNO
Yasuyuki KUBO
Yukio TOSA
Hitoshi NAKAYASHIKI
Satoshi T. OHKI
Chugoku/Shikoku
division
◎Yuki ICHINOSE
Kazuya AKIMITSU
Yasufumi HIKICHI
Motoichiro KODAMA
Sakae ARASE
Kyushu division
◎Hisashi IWAI
Kazusato OHSHIMA
Kazuyuki HIRAYAE
Kenichi TSUCHIYA
Appointed by president
Hiroshi HASEGAWA
Takashi HIROOKA
Shinji KANAYAMA
Masaharu KUBOTA
Takashi NAKAJIMA
Kenji TAKAHASHI
Minoru TAKESHITA
Takao TSUKIBOSHI
Editor in Chief
Kazuhito KAWAKITA
Chief Secretary
Kazuyuki HIRATSUKA

Auditors

Hiroshi HAMAMOTO
Keiko NATSUAKI
Hiromitsu NEGISHI

Various committees (◎Chairman ○Sub-Chief Secretary)

Editorial committee
◎Kazuhito KAWAKITA
○Takashi TSUGE
Bogdanove, A.J.
Coffey, M.D.
Nagao HAYASHI
Inoue-Nagata, A.K.
Masamichi ISOGAI
Takao ITO
Jung, H.-Y.
Akira KAWAGUCHI
Akinori KIBA
Murray, T.D.
Kenji NAKAHARA
Chiharu NAKASHIMA
Hitoshi NAKAYASHIKI
Yoko NISHIZAWA
Pappu, H.R.
Hiroyuki SAWADA
Masahiro SHISHIDO
Teruo SONE
Haruhisa SUGA
Masashi SUZUKI
Nobuhiro SUZUKI
Yoshitaka TAKANO
Yuichi TAKIKAWA
Motoaki TOJO
Walsh, J.A.
Wirsel, S.G.R.
Hirofumi YOSHIOKA
Yun, S.-H
Award selection
committee
◎Tomohide NATSUAKI
Kazuya AKIMITSU
Yasuyuki KUBO
Shigeru KUWATA
Teruo SANO
Yuichi TAKIKAWA
Tohru TERAOKA
Committee on
nomination of
special contributer
◎Tetsuro OKUNO
Hiroshi HAMAMOTO
Shigeru KUWATA
Shinya TSUDA
Election
administration committee
◎Tsutomu ARIE
Hiroshi HAMAMOTO
Nobuhiro KITA
Plant disease name
committee
◎Masaharu KUBOTA
Takayuki AOKI
Masaaki ARAKI
Shin-ichi FUJI
Yasuhiro INOUE
Yoko ITO
Hisashi IWAI
Ikuo KADOTA
Motoo KOITABASHI
Norio KONDO
Norihisa MATSUSHITA
Tomofumi MOCHIZUKI
Jouji MORIWAKI
Keiko NATSUAKI
Norio SAHASHI
Takahide SASAYA
Toyozo SATO
Mamoru SATOU
Kei SUGAWARA
Kouichi SUZAKI
Jun TAKEUCHI
Yuichi TAKIKAWA
Fumio TANAKA
Takao TSUKIBOSHI
Secretaries
◎Kazuyuki HIRATSUKA
○Fumihiko SUZUKI
Norihito YAMAUCHI
Nobutaka SOMEYA
Accounting
Ayako FURUTANI
Sub Accounting
Hisashi NISHIGAWA
Editorial activities
◎Daigo TAKEMOTO
Yoshihiko ADACHI
Masao ARAKAWA
Sotaro CHIBA
Hajime HAGA
Hisae HIRATA
Yuichiro IIDA
Hisaharu KATO
Shinpei KATOU
Takumi NISHIUCHI
Ikuo SATO
Masafumi SHIMIZU
Makoto SHINOHARA
Hiroyuki TAKAHARA
Hideki WATANABE
Editorial board of
PSJ newsletter
◎Kenji TAKAHASHI
Fumihiko SUZUKI
Kazuyuki HIRATSUKA
Kentaro IKEDA
Norihito YAMAUCHI
Committee on taxonomy
of plant viruses
◎Nobuyuki YOSHIKAWA
Shin-ichi FUJI
Tatsuji HATAYA
Toru IWANAMI
Hideki KONDO
Tomofumi MOCHIZUKI
Kazusato OHSHIMA
Nobuhiro SUZUKI
Shinya TSUDA
Yasuyuki YAMAJI
Committee on
international affairs
◎Keiko NATSUAKI
Hiroshi HAMAMOTO
Yasufumi HIKICHI
Kazuyuki HIRATSUKA
Norio KONDO
Tomohide NATSUAKI
Teruo SANO
Takashi TSUGE
Nobuyuki YOSHIKAWA
Committee on
Future problems of
JSPP
◎Shigetou NAMBA
Masataka AINO
Hiroshi HAMAMOTO
Takashi HIROOKA
Nobuhiro KITA
Yasuyuki KUBO
Takashi NAKAJIMA
Hisashi NISHIGAWA
Fumihiko SUZUKI
Takashi TSUGE
Yukio TOSA
Committee on
Educational program
◎Yasuyuki KUBO
Hiroshi HAMAMOTO
Norio KONDO
Kazusato OHSHIMA
Minoru TAKESHITA
Norihito YAMAUCHI
Professional engineers
committee
◎Shigeru KUWATA
Takashi FUJIKAWA
Hiroshi HAMAMOTO
Kazuyuki HIRATSUKA
Hisashi NISHIGAWA
Kenro OSHIMA
Tosimasa SHIRAISHI
Fumihiko SUZUKI
Yasuyuki YAMAJI
Professional engineers committee
in 5 societies
of plant protection
◎Shigeru KUWATA
Hiroshi HAMAMOTO
Hisashi NISHIGAWA
Mamoru SATOU
Yasuyuki YAMAJI
JABEE corresponding
committee
◎Hiroshi HAMAMOTO
Tsutomu ARIE
Hisashi IWAI
Hironori KOGA
Chikara MASUTA
Tomohide NATSUAKI
Hiromitsu NEGISHI
Satoshi T. OHKI
Shuichi OHSATO
Kazusato OHSHIMA
Masahiro SHISHIDO
Hideki TAKAHASHI
Yuichi TAKIKAWA
Yukio TOSA
Kazuhiro TOYODA
EPMEWSE corresponding
committee
Keiko NATSUAKI

Councilors of divisions

Hokkaido division
Chikara MASUTA
Tohoku division
Shigeo NAKAMURA
Kanto division
Kazuyuki HIRATSUKA
Kansai division
Takashi TSUGE
Kyushu division
Hideaki YOSHIMATSU

Member of Science council of Japan, International Conference, etc.

Member of Science council of Japan
(Section II)

Ichiro UYEDA

Committee member of
Science council of Japan

Tomonori SHIRAISHI
Keiko NATSUAKI

Union of Japanese Societies for Plant Protection Sciences

Steering committee
member
Kazuyuki HIRATSUKA
Keiko NATSUAKI
Hisashi NISHIGAWA

Federation of Microbiological Societies of Japan

Vice-president
Ichiro UYEDA
Councilors
-

Foundation of Agricultural Sciences of Japan

Councilors
Yasuyuki KUBO
Tomohide NATSUAKI
Steering committee
member
Kensaku MAEJIMA

Foundation of Agricultural Sciences of Japan

Promoting committee member for
Agricultural Engineering
Education
Hiroshi HAMAMOTO

International Union Microbiological Societies

Corresponding
committee
Yuki ICHINOSE
Program committee
Masahiro SHISHIDO
Committee member of Taxonomy of
Viruses
Nobuyuki YOSHIKAWA
Committee member of Nomenclature
of Bacteria
Yuichi TAKIKAWA

International Conference of Plant Protection

Committee member
Tsutomu ARIE

International Society for Plant Pathology

Council members
Kazuya AKIMITSU
Yuki ICHINOSE
Yasuyuki KUBO
Tomohide NATSUAKI
Hideki TAKAHASHI
Correspondent for
newsletter
Kazuhito KAWAKITA
Members of
committee
Yuki ICHINOSE
Hideo ISHII
Yasuo OHTO
Kazuo SUZUKI
Takayuki AOKI
Motoaki TOJO
Masao ARAKAWA
Hisatoshi KAKU
Masahiro SHISHIDO
Yuichi TAKIKAWA

Asian Association of Society for Plant Pathology

Council member
Yasufumi HIKICHI